Cách chuyển tiền cho Ngân hàng Argibank từ ViettelPay

Với sự tiện dụng viettelpay được giới trẻ tin dùng với ưu điểm chuyển tiền miễn phí, có tiền ngay khi thực hiện giao dịch.

Để chuyển tiền bạn chỉ cần có tên ngân hàng, số tài khoản (hoặc số thẻ) ngân hàng, tên người nhận là có thể chuyển được. Không cần tên chi nhánh, phòng giao dịch.

Ngoại lệ, đối với ngân hàng Argbank thì chỉ có thể thực hiện lệnh chuyển tiền thông qua số thẻ.