Em còn bé hãy gắng học hành

Em còn bé hãy gắng học hành đi em nhé

Để đáp đền ơn dưỡng dục sinh thành

Công cha mẹ nuôi em từ tấm bé

Và đất trời sinh em ra đó


Em còn bé hãy gắng học hành đi em ạ

Đừng chơi đùa mà phí tuổi hoa niên

Vì đời người như gió thổi qua hiên

Như chiếc lá giữa cơn giông tơi tả


Em còn bé hãy gắng, gắng học hành đi em ạ

Để làm người hữu dụng cho quốc gia

Để làm rạng danh cho xứ sở quê nhà

Và em sẽ là người lưu dành muôn thuở.

Viết một bình luận