Gõ Telex và Vni cùng lúc

Hiện nay, hai kiểu gõ tiếng Việt phổ biến là Telex và Vni, để gõ tiếng Việt ta cần chọn kiểu gõ
phù hợp, ứng với Telex hoặc Vni. Để tiện trong việc sử dụng gõ Telex và Vni cùng lúc ta cần định nghĩa kiểu gõ mới bằng cách định nghĩa lại kiểu gõ. Ở giao diện chính, mục kiểu gõ ta chọn “Tự định nghĩa” và bấm vào dấu ba chấm

Ở cửa sổ User-definel Input Method, bạn bấm nút “chọn file…”, duyệt tìm file both.txt. Xong ta bấm Lưu trữ

File both.txt chứa các định nghĩa phím cho kiểu gõ Telex và Vni cho unikey.
Như vậy ta có thể gõ Telex và Vni cùng một lúc.

Download: both.txt

 

Viết một bình luận