Liên hệ

Tên: Trung Lưu

Facebook: Trung Lưu

Sinh nhật: 25.08

Quê quán: Hồng Dân – Bạc Liêu

Điện thoại: 0949.544.111  – 0967.260.444

Số tài khoản Quảng cáo – PR – Giới thiệu sản phẩm: Ngân Hàng Liên Việt: 0028.2890.9999

Công việc: Đầu tư tên miền tiếng Việt 1 ký tự (â.vn, ă.vn, đ.vn, ê.vn, ơ.vn, ư.vn, ư.com); Quảng cáo – PR – Giới thiệu sản phẩm đăng mỗi bài PR, Review  3.000.000 /bài tối đa 1000 từ; viết bài 2.000.000 / bài tối đa 1000 từ.

 

 

Viết một bình luận